Värien määrittäminen

HTML -sivuilla käytettävät värit ovat ns. RGB -värejä. RGB tulee sanoista Red, Green ja Blue, eli punainen, vihreä ja sininen. Se on yleinen näytöillä käytettävä värijärjestelmä (televisio, tietokonenäytöt yms.).

Näiden kolmen värin avulla voidaan muodostaa kaikki tarvittavat värit. Näitä kolmea väri kutsutaan pääväreiksi. Kun sekoitetaan punaista ja vihreää saadaan keltainen (Yellow), vihreä + sininen = syaani (Cyan) ja sininen + punainen = magenta (Magenta). Näiden värien avulla erillistä mustaa (blacK) lisäksi käyttäen saadaan toinen värijärjestelmä CMYK, jota käytetään paperille tulostettavissa julkaisuissa (esim. kirjapaino).

Yleensä käytetään ns. 24 bittistä väriavaruutta, jossa jokainen osaväri määritetään kahdeksalla bitillä (yksi tavu). Näin yhden pikselin värimääritys vaatii kolme tavua tallennustilaa (ilman pakkausta). Kahdeksalla bitillä voidaan ilmaista 256 erilaista tilaa, joten jokaiselle osavärille voidaan antaa 255 eri asteista voimakkuutta ja sitten tila jossa väriä ei ole ollenkaan (=nolla). Näin voidaan muodostaa 256 x 256 x 256 väriä. Kun kaikki mahdollisuudet lasketaan, saadaan yli 16,7 miljoonaa väriä.

Kun kaikki päävärit sekoittuvat toisiinsa, syntyy valkoinen väri. Valkoinen väri siis syntyy lisäämällä värejä. Tätä kutsutaan myös lisääväksi eli additiiviseksi värijärjestelmäksi. Musta väri syntyy taas silloin, kun valoa ei ole lainkaan. Koska kahdeksanbittisessä tilassa voidaan ilmaista 256 erilaista tilaa ja nolla on niistä ensimmäinen, saadaan valkoinen silloin kun kaikkia päävärejä on 255 ja musta silloin kun kaikkia päävärejä on 0. Jos kaikkien värien arvot ovat samat, esim. 100-100-100 syntyy harmaansävy, sitä vaaleampi, mitä suurempia luvut ovat.

Vaikka haluttu väri voidaan ilmoittaa suoraan RGB -arvona (esim. rgb(255,0,0)) käytetään yleensä ns. heksadesimaalilukuja. Edellä olevassa esimerkissä punaisen osuus olisi maksimi (255), muita osavärejä ei ole ollenkaan, joten esitettävä väri on kirkas punainen.

Heksadesimaalijärjestelmä on lukujärjestelmä, jossa kantaluku on 16. Siinä luvut 0-9 ovat kuten kymmenjärjestelmässä, mutta luku 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E ja 15=F. Tätä järjestelmää käytetään paljon tietotekniikassa ja yleensä myös värit määritetään käyttäen heksadesimaaleja. Silloin väri määritetään aloittamalla määritys risuaidalla (#), jonka jälkeen kahdella merkillä jokaisen osavärin arvo. Näin risuaidan jälkeen tulee kuusi merkkiä, esim. #FFFFFF, silloin kaikkia osavärejä on maksimimäärä, eli tuloksena on valkoinen. Jos kaikkien osavärien ensimmäinen ja toinen merkki on sama kuten edellä, voidaan heksadesimaali kirjoittaa myös lyhyempään muotoon jättämällä toinen merkki pois. Eli #FFFFFF voitaisiin kirjoittaa myös #FFF ja #FFCC00 muotoon #FC0.

Muutamat yleisimmät värit voidaan myös koodata kirjoittamalla sen nimi englanniksi. Näitä ovat esim. red, blue, yellow jne. Tästä linkistä näet kattavan listan ko. väreistä. Tälle ominaisuudelle on mielestäni aika harvoin tarvetta.

Vielä 90-luvulla monet tietokonenäytöt kykenivät esittämään vain 256 väriä. Silloin kehitettiin ns. web-turvallisten värien joukko. Siihen kuului 216 väriä, jotka esitettiin kaikilla näytöillä samanvärisenä. Nykyisten näyttöjen kanssa ei ko. väreistä tarvitse välittää. Silti esim. Photoshopissa on vielä ko. tila olemassa (Only Web Colors). Katso alla oleva kuva:

Katso tästä video värien määrittämisestä.

 

web-tuvalliset värit Photoshopissa

Värimääritykset lisätään nykyisin yleensä CSS-tyylimäärityksiin, ei siis suoraan HTML-koodiin.